މުލަކަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކެންޓީން ހެދުމަށް ބިން ދޫކުރުން:

އިޢުލާން

 

ކެންޓީން ހެދުމަށް ބިން ދޫކުރުން:

 10 މެއި 2024 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު އޮންނަ ސަރަހައްދުން ކެންޓީން ހަދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްކަށް ބިން ދޫކުރުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ.

  ވީމާ، ކެންޓީން ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 09 މެއި 2024 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެކުރިން މުލީ ކައުންސިލްގެ ނަމްބަރ 6720508 ނަމްބަރ އަށް ގުޅުއްވައި ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

  ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

08 މޭ 2024
ހޯދާ