ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 ޝީޓް- ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (ވޭޖް އެމްޕްލޯއީމަންޓް)

މިކައުންސިލްގެ ނަމްބަރ 2024/24 އިއުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ އޭ2 ޝީޓް އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

18 މާރިޗު 2024
ހޯދާ