މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަމަޟާން މަހު ކުނި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތަށް

ރަމަޟާން މަހު ކުނި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތަށް:

 

         1445 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާއި ގުޅިގެން ކުނިއުކުމުގެ ގަޑިތަކަށް ތިރީގައި މިވާގޮތަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެވިފައެވެ.

 

  • ހެނދުނު 6:00 އަށް ޑަސްބިން ކުނިނެރުން،
  • ހޯމަ، ބުދަ އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު އަންދާކުނި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު 6:30 ން 9:30 ށް،
  • ހޮނިހިރު ދުވަހު ދަޅު ފުޅި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ހެނދުނު 6:30 ން 9:30 ށް.

 

           ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހާއި ފިޠުރު ޢީދުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް، ކުނިއުކުމަށް ޙާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ދުވަހަކާއި ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެދުވަހެއްގެ ކުނި އުކުމެއް ނޯންނާނެ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

10 މާރިޗު 2024
ހޯދާ