ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް ޤުރުޢާން މުބާރާތް 1445 ގެ ޤަވައިދަށް ގެނެވުނު އިސްލާޙް

ނަމްބަރު: (IUL)252/252/2024/36

 

 

އިޢުލާނު

 

ހއ.ފިއްލަދޫ ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތް 1445ހ.

             މިކައުންސިލްގެ އިޢުލާން ނަންބަރ (IUL)252/252/2024/33 ގައި ޢާންމުކުރެވުނު ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދަށް ގެނެވުނު އިސްލާހު މިއިޢުލާނާއި އެކު ޢާންމުކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޢުމުރު ކަނޑައަޅާނީ 31 ޑިސެމްބަރ 2023 އަށެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކުރީމެވެ.  

04 ރަމަޟާން 1445

14 މާރިޗް 2024

14 މާރިޗު 2024
ހޯދާ