ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 ޝީޓް - އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

މިކައުންސިލްގެ ނަމްބަރ 2024/17 އިއުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

14 މާރިޗު 2024
ހޯދާ