ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ާA2 ޝީޓް- އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

މިކައުންސިލް ނަމްބަރ 2024/16 އިއުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ އޭ2 ޝީޓް އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

14 މާރިޗު 2024
ހޯދާ