ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 ޝީޓް އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

މިކައުންސިލްގެ ނަމްބަރ 2024/14 އިއުލާނާ ގުޅިގެން އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

12 މާރިޗު 2024
ހޯދާ