ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް A2 ޝީޓް

މިކައުންސިލްގެ ނަމްބަރ 2024/21 އިއުލާނާ ގުޅިގެން ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

07 މާރިޗު 2024
ހޯދާ