މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކިތު މަސައްކަތު ( ޕޫލް ވޭޖް އެމްޕްލޮއިމަންޓް) މަޤާމުގެ A2 ޝީޓް އާއްމުކުރުން

މި އިދާރާގެ އިޢުލާން ނަމްބަރ (IUL)271-CA/271/2024/5  ގެ A2 ޝީޓް އާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 12 މާރިޗު 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީދުވަސް ތަކުގެ ހެނދުނު 9:00 އިން 13:00 އާއި ދެމެދު އިދާރާގެ 6540041 ނަމްބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

07 މާރިޗު 2024
ހޯދާ