މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ އޭ2 ޝީޓް އިސްލާހުކޮށް ޢާއްމުކުރުން

މި އިދާރާގެ ނަންބަރ: IUL)230-AHI/230/2024/13) އިޢުލާނުގައިވާ ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަށް  ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ އޭ2 ޝީޓް އިސްލާހުކުރުމަށްފަހު ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރީމެވެ.

07 މާރިޗު 2024
ހޯދާ