ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ޝީޓް ޢާއްމު ކުރުން

އިޢުލާނު

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ޝީޓް ޢާއްމު ކުރުން

          މިއިދާރާގެ ނަމްބަރ (IUL)415-HR/415/2024/18 އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓްގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ޝީޓް   އާންމު ކުރަމެވެ. މި ޝީޓް ގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭގޮތުން، އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްވާނަމަ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިއިދާރާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް  [email protected]  އަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

26 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ