ފާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

މިކޯޓުގެ ނަންބަރު G1C-A/2023/16 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ. މިޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 13 ފެބްރުއަރީ 2024 ން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޝަކުވާއެއް މިކޯޓުގެ އީ-މެއިލް [email protected] އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

13 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ