އަލިފުށީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލެބޯރަޓަރީ އެސިސްޓެންޓް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

މި އިދާރާގެ އިޢުލާން ނަމްބަރ IUL GS-68-HR/GS-68/2024/02  އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޢާއްމުކުރީމެވެ.

އަދި މި ޝީޓާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 2024 ފެބްރުވަރީ 7 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 14:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

05 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ