މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕިކަޕެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

 

                                                   ނަންބަރ: IUL)274/INDIV/2023/29)

 

އިޢުލާން

ޕިކަޕެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

        މިއިދާރާގެ ނަމަބަރ:IUL)274/INDIV/2023/24) އިޢުލާން ބާތިލްކުރުމަށްފަހު މިއިދާރާއިން ދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތައް ޕިކަޕެއް ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއްހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

        ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، 22 މާރިޗް 2023ގެ 14:00ގެ ކުރިން ބިޑް ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވާ، ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ އެއްގޮތަށް 28 މާރިޗް 2023ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ފިނިވާމަގު/ށ.ފޭދޫ އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

20 މާރިޗު 2023
ހޯދާ