މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
To hire a Host Property for Visit Maldives Storytellers’ Conference 2023

 

(IUL)MMPRC-PRO/1/2022/76 :ނަންބަރ

 

     މި ކޯޕަރޭޝަނުން  2023 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ރާވައިފައިވާ "ސްޓޯރީ ޓެލާސް ކޮންފަރެންސް 2023"  ހޯސްޓް ކުރާނެ ޕްރޮޕަޓީއެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

     ވީމާ، މި ކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2022 ޑިސެމްބަރ 14 ވާ ބުދަ  ދުވަހުގެ ހެނދުނު  10:00  އަށް، ހ. ޒޮނޭރިޔާގެ،  4  ވަނަ  ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ މި ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން  އަންދާސީ ހިސާބް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.  އަދި މިކަމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ދިނުން 2022 ޑިސެމްބަރ 07 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި ހ. ޒޮނޭރިޔާގެ،  4  ވަނަ  ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ މި ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީހުގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

    04 ރަބީޢުލް އައްވަލް 1444

28 ނޮވެމްބަރ 2022

 

28 ނޮވެންބަރު 2022
ހޯދާ