މުލަކަތޮޅު ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
fenaai narudhamaage nizaamuge khidhumathah edhumaa behey

c

 

 

މުލަކަތޮޅު ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

     ރަތްމަންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ. 

މިލިއުމާއެކު މިއިދާރާގެ ނަންބަރު:362/362/2022/20 (08-08-2022) އިޢުލާނު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.                               
       
     
   
 

 

 

 

 

 

 

08 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ