މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ ތަރައްޤީއަށް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމާއި ގުޅޭ.

 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައިވާ މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް ތަކަށް އިންވެސްޓްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލުމަށް ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 41 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ހުޅުވާލެވޭ ފުރުސަތަށް ހުޅުވާލައިގެން  ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު މި އިޢުލާނާއި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ވީމާ، މި ޕްރޮގްރާމްގެ އެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މާލެ ސިޓީ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލާ ވަކި ވަކި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އިޢުލާން ކުރުމުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން އެދެމެވެ.

 ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

23 ފެބުރުވަރީ 2022
ހޯދާ