ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އޮފިސަރގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

 

މި އިދާރާގެ އިއުލާން ނަންބަރު: 02/395/2021/73-395(IUL)

 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު  އާންމުކުރީމެވެ. ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ޝީޓް އާއިމެދު ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ 18 ނޮވެންބަރު 2021 އިން  ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީމެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ.

18 ނޮވެންބަރު 2021
ހޯދާ