މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރ، އުނގޫފާރު " ހިޔާ " ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހޯދުމަށް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުން

`

                        

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

        އުނގޫފާރު، ދިވެހިރާއްޖެ                       

ނަންބަރު:  29/IUL)303-AS/2019)

އިޢުލާން

 

ރ، އުނގޫފާރު " ހިޔާ " ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހޯދުމަށް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުން

 

             ރ. އުނގޫފާރު " ހިޔާ " އެވެ. ކިޔާގޯތީގެ ރެޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހޯދާ ނުފެނިފައިވާތީ މިގޯތީގެ ރެޖިސްޓްރި އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައި ވާނަމަ 21 މެއި 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  12:30 ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

             ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

             11  ރަމަޞާން  1440     

             16  މެއި     2019  

 

 

16 މޭ 2019
ހޯދާ