ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)281-CA/PRIV/2019/1
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 13 މާރިޗު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1033
ސުންގަޑި: 20 މާރިޗު 2019 0100
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހިޕްޒްކޮށް ތަރާވީހް ނަމާދު ކުރާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

ޢިއުލާން

 

                        މިރަށު ދެމިސްކިތުގައި ރަމަޟާން މަހުގައި ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީސް ނަމާދު ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 20 މާރޗް 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ދުރުވެމައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދި ދަންނަވަމެވެ.

                              06  ރަޖަބް   1440

 

                              13 ފެބްރުއަރީ 2019 

 

2019-03-13